Doa-doa Sebelum Belajar

Daftar Doa-doa Sebelum Belajar_ Belajar merupakan proses dari tidak tahu menjadi tahu atau proses prencarian ilmu dengan tujuan untuk meningkatkan poensi yang ada dalam diri manusia. Belajar juga merupakan suatu perubahan yang terjadi secara permanen dari perilaku seseorang sebagai hasil dari latihan atau penglaman yang di dapatkan. Belajar juga akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, jika seseorang dapat menunjukan suatu perubahan yang ada dalam dirinya maka ia sudah bisa dikatakan telah belajar.

source: GOOGLE.COM
Dalam belajar jugga harus mengenal ada. Adapun adab dalam belajar yaitu; mengihkalskan diri niat belajar semata-mata karena Allah Swt. Rajinn berdoa kepada Allah untuk memohon keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, mengurangi aau menjauhi perbuatan yang bermbau maksiat, jauhkan diri sifat angkuh dan sombong dalam hal berbagi ilmu, mendengarkan pelajaran sampai selesai, fokus da konsentrasi dalam belajar, tidak berbicara jika belum dipersilahkan, dan mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehri-hari.

Namun sebelum belajar juga kita biasanya harus berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar mendapatkan manfaat dengan kita meminta kepada Tuhan untuk dimudahkan serta mendapatkan keberkahan dalam belajar, ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, dan lebih beriman lagi serta paham pentingnya akan belajar.

Seperti yang telah di Firmankan Tuhan dalam AlQuran Surah Ali Imran ayat 18-19 yang artinya; Allah menyatakan bahwa idak ada Tuhan Selain Dia (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sesungguhnya Agama di sisi Alah ialah Islma. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab Kecuali setelah memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat peritungannya.

Dan yang telah terdapat dalam Hadist Riwayat Al Baihaqi yang artinya; mencari ilmu itu penting bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Dari Firman Tuhan dan Hadist ini kita sudah bisa mengetahui akan pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk mencari lmu, namun tak lupa pula kita berdoa sebelum belajar agar apa yang kita dapatkan diberkai oleh Allah SWT. Aamiin. Adapun Doa-doa yang kita sebelum belajar adalah sebagai berikut ;

Daftar Doa-doa Sebelum Belajar

1. “Rabbi zidnii ‘ilman warzuqnii fahmaa, waj’alnii miinashshaalihiin”

Yang artinya ; Ya Allahh, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizqi akan kepahaman dan jadikanlah aku termaksud golongan orang- orang yang sholeh.

2. “Allahummaftah lana hikmataka wansyur ‘alainaa rahmataka min khozaa ini rohmatika yaa arhamarraahimiin”

yang artinya ; Ya Allah bekukakanlah uuntuk kami hika-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat-Mu gudang-gudang rahmat-Mu wahai Dzat yang maha kasih.

3. Radlittu billahirabba wabil islaamiiinaa wabbimuhammadin nabiya warusulaa rabi zidnii ilma waqzuqnii fahmaa

Yang berarti: kami ridho Allah sebagai Tuhanku, islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik.

4. Allahumma inni as aluka ilman nafi’an wa rizqan thoyiban wa ;amalan mutaqabbalan

Artinya; Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizqi yang baik dan amal yang diterima.

5. Allaahumma akhhirijnaa min dzulumatilwahmi wa akrimnaa binuuril fami waftah’alainna bima’riftika wasahhil lanaa abwaaba fadl-lika arhamar raahimiin.

Artinya: Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman, bukanlah pengertian ilmu kepada kami dan bukanlah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Dzat yang paling penyayang.

6. Bismillahirrahmaanirrahiim, Allahuma alhimnii ‘ilman a’rfu bihi awaamuroka wa a’rifu bihi nawaahiyaka warzuqnii. Allahumma balaghtoha fahmin nabiyyana wa fashoohati hifdlil mursaliina wa sur’ati ailhamil malaa’ikati muqorro biina wa akrimnii. Allahhumma bi nuuril;ilmi wasu;atil fahmi wa akhrijnii min dlulumaatil wahmi waftah lii abwaaba rohmatika wa allminii asrooro hikmatika ya robbal ‘aalamiina.

Yang artinya: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Allah, ilhamillah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan Mu dan berilh aku rizqi. Wahai Allah, sampaikan kefahaman yang mendalam dari para nabi dan kefasihan hafalan para rosul serta cepanya ilham para malaika muqorrobiin, maka karuniakanlah kepadaku, wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman serta keluarkan aku dari kegelapan kegelapan dan nukanlah untukku semua pintu rahmad Mu dan ajrkanlah kepadaku rahasia hikmah Mu, wahai Tuhan semesta alam.

7. Allahumma innana’uudzubika min ‘ilmin laa yanfa’ wa min qolbin laa yakhsya’ wa min nafsin laa tasyba’ wa min da’ awaatin laa yustajaabu.

Artinya; Ya Allah kami berlindung kepada Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari (dorongan) nafsu yangtidak pernah kenyang dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan.

8. Allahuma fa’naa bimaa ‘alamtanaa, wa ‘allimnaa ma yanfa’unna, wa zidnaa ‘ilman min ‘indik.

Artinya; ya Allah jadikanlah bermanfaat daari ilmu yang telah engkau ajarkan, ajarilah kami ilmu-ilmu yang bermanfaat serta tambahkanlah ilmu dari sisi Mu.

9. Robbanaa zidna ‘ilmaa, warzuqnaa fahmaa. Artinya ya Robb,

Artinya: Tambahkanlah kepada kami ilmu dari sisi Mu dan berikanlah kami rizqi pemahaman-Nya.

10. Allaumma arinal haqqo haqqon warzuqnat tibaa’ahh wa arinal baahila aathilan warzuqnaj tinaabah.

Yang Artinya: ya Allah perlihatkanlah pada kami bahwa yang benar itu kebenaran yang sesungguhnya dan beri kami kemampuan-kemampuan utuk mengikutinya. Dan peliharahlah bahwa yang batil itu sungguh batil dan beri kami kemauan-kemauan meninggalkannya.

11. Robbisy rohliy shodriy wa yassirliy amriy wahlul uqdatan min lisaaniy yafqohuu qowliy.

Artinya: ya Robb, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah katan pada lidahku agar mereka memahami perkataanku.

Itulah beberapa doa yang bisa dipakai atau dibaca sebelum belajar atau yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, semoga apa yang didapatkan selama belajar diberkahi oleh Allah Swt, dan semoga bermanfaat Aamiin.

Catatan: Artikel di atas mungkin memiliki beberapa kekurangan dan kekeliruan, jika ada kebaikan pasti datangnya dari Allaj dan jika ada kekeliruan itu datangnya dari kami, maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan

0 Response to "Doa-doa Sebelum Belajar"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close